logo

Címlap Tanfolyamaink
Jármű kategóriák
C Tehergépkocsi kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. A tanfolyam elvégzése után álláslehetőséget kínálunk. http://www.titaniumjob.hu

Módosítás dátuma: 2017. február 21. kedd, 13:44
Bővebben...
 
C+E kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A C-​ka­te­gó­ri­ába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. A tanfolyam elvégzése után álláslehetőséget kínálunk. http://www.titaniumjob.hu

Módosítás dátuma: 2017. február 21. kedd, 13:44
Bővebben...
 
Tan­tár­gyi men­tes­sé­gek

Az is­ko­la­ve­zető a kép­zés meg­kez­dése előtt men­te­síti az egyes tan­tár­gyak fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól azt a ta­nu­lót, aki a tan­tárgy­nak meg­fe­lelő szak­irá­nyú ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zik.

Módosítás dátuma: 2009. február 07. szombat, 16:22
Bővebben...
 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © Minden jog fenntartva! - Rutin98 kft.

Szimulátorok Autósikolák Infomod